Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV
Siedlce Ujrzanów

 

Znaczenie stacji Siedlce Ujrzanów

Stacja elektroenergetyczna (SE) Siedlce Ujrzanów jest ważnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Obecnie na teren stacji wchodzi linia elektroenergetyczna 400 kV Siedlce Ujrzanów-Stanisławów, natomiast linia Kozienice-Siedlce Ujrzanów jest w budowie. Połączenia te sprawiają, że SE Siedlce Ujrzanów jest jednym z najważniejszych obiektów infrastruktury elektroenergetycznej we wschodniej Polsce.

Znaczenie obiektu jest tym większe, że stacja pełni funkcje transformatorowo-rozdzielczą. Oznacza to, że po pierwsze, tutejsza aparatura transformuje czyli zmienia napięcie docierającej tu energii elektrycznej. Dzięki temu, może być ona następnie przesyłana liniami wysokiego napięcia (110 kV) zasilającymi najbliższe stacji regiony. Pośrednio stacja pozwala na dystrybucję prądu do domów i zakładów pracy. Po drugie zaś, obiekt pełni funkcję rozdzielczą. Oznacza to, że energia elektryczna o napięciu 400 kV, która dociera na teren stacji, przesyłana jest liniami najwyższych napięć dalej, do kolejnych podobnych, pozwalając na dostarczenie prądu do dalszych rejonów kraju.INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE Elbud Kraków S.A.