Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV
Siedlce Ujrzanów

 

Pole elektromagnetyczne

Występowanie pola elektromagnetycznego jest zjawiskiem towarzyszącym pracy wszystkich urządzeń elektrycznych, także tych powszechnie występujących w naszych domach, takich jak np. monitor komputerowy, telefon komórkowy, czy suszarka. Poziom oddziaływania pola elektromagnetycznego określany jest poprzez wartości jego dwóch składowych: elektrycznej i magnetycznej.

Ich dopuszczalne wartości w miejscach dostępnych dla ludzi nie mogą zostać przekroczone. Oznacza to zatem, że infrastruktura stacyjna projektowana jest tak, aby te wartości na terenach dostępnych dla ludzi nie były przekroczone.  • 10 kV/m w przypadku składowej pola elektrycznego w miejscach dostępnych dla ludzi;

  • 1 kV/m w przypadku składowej pola elektrycznego na terenach przeznaczonych pod zabudowę;

  • 60 A/m w przypadku składowej pola magnetycznego w miejscach dostępnych dla ludzi.


INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE Elbud Kraków S.A.