Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV
Siedlce Ujrzanów

 

Lokalizacja

Stacja elektroenergetyczna (SE) 400/110 kV Siedlce Ujrzanów zlokalizowana jest w miejscowości Ujrzanów w gminie Siedlce w województwie mazowieckim. Teren stacji obejmuje 5,5 ha, a działki, na których się znajduje, stanowią własność Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (z wyjątkiem jednej działki, która pozostaje w użytkowaniu wieczystym PSE S.A).INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE Elbud Kraków S.A.