Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV
Siedlce Ujrzanów

 

Kto jest kim w inwestycji

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - Inwestor - zleca inwestycję

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności – jako OSP – określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i 220 kV oraz częstotliwości 50 Hz) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego oraz rozwojem sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE są właścicielem ponad 14 000 kilometrów linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

www.pse.pl.

PSE Inwestycje S.A. - Inżynier Kontraktu - prowadzi nadzór nad realizacją inwestycji

To spółka należąca do Grupy Kapitałowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Firma wykonuje zadania wspierające realizację projektów inwestycyjnych krajowego Operatora Systemu Przesyłowego, czyli PSE S.A. Jej działalność obejmuje nadzór inwestorski nad prowadzonymi inwestycjami (funkcja Inżyniera Kontraktu) oraz sporządzanie projektów sieci i urządzeń elektroenergetycznych (biura projektów).

www.pse-inwestycje.pl

. Konsorcjum SAG Elbud Gdańsk S.A. i SAG Elbud Kraków Sp. z o.o. - Wykonawca - realizuje inwestycję

Grupa SAG jest jednym z wiodących europejskich dostawców usług i systemów w zakresie energetyki, sieci gazowych i wodnych oraz instalacji do wytwarzania, dostarczania i użytkowania energii elektrycznej, wody i gazu. W Polsce Grupę SAG reprezentują firmy SAG Elbud Gdańsk S.A. i SAG Elbud Kraków Sp. z o.o.

www.sagpolska.pl


INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE Elbud Kraków S.A.