Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV
Siedlce Ujrzanów

 

Hałas

Głównym źródłem hałasu na stacji elektroenergetycznej są autotransformatory mocy i służące do ich chłodzenia wentylatory. Poziom hałasu także jest regulowany przepisami. Stacja została zaprojektowana tak, aby nie zostały one nigdzie przekroczone, a w szczególności na znajdujących się w sąsiedztwie stacji terenach zabudowy mieszkaniowej, gdzie dopuszczalny poziom hałasu jest ograniczony do wartości 40 lub 45 dB w nocy i 50 lub 55 dB w dzień. Tymczasem na granicy stacji poziom ten może wynosić maksymalnie 45 dB, zatem im dalej od jej ogrodzenia, tym stacja jest mniej słyszalna.
INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE Elbud Kraków S.A.