Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV
Siedlce Ujrzanów

 

Cel inwestycji

Celem realizowanej inwestycji jest wzmocnienie sieci przesyłowej najwyższych napięć w centralnej i wschodniej części Polski. Zadanie to jest elementem prowadzonego w całym kraju przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ogromnego projektu rozwoju sieci przesyłowej. Ma on na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej zarówno obecnie jak i w przyszłości.

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonany zostanie szereg działań mających zapewnić tej części kraju stabilniejszą pracę. Na terenie stacji rozbudowana zostanie rozdzielnia 400 kV i wybudowane zostanie nowe stanowisko dławika kompensacyjnego (słowniczek pojęć dostępny jest tutaj). Całość prac ma się zakończyć w maju 2017 roku.

Realizacja inwestycji zapewni stabilną i bezpieczną pracę stacji, co w praktyce oznacza poprawę pewności dostaw energii elektrycznej do milionów odbiorców nie tylko w tej części Polski, ale w całym kraju.INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE Elbud Kraków S.A.