Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV
Siedlce Ujrzanów

 

Aspekty prawne

Planowana inwestycja ujęta jest w obowiązującym MPZP, jednak niezbędna będzie jego niewielka zmiana w zakresie trasy wprowadzenia linii 400 kV Stanisławów – Siedlce Ujrzanów.

Planowana inwestycja nie graniczy i nie leży w granicach objętych programem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE Elbud Kraków S.A.