AKTUALNOŚCI

Linie 400 kV przyłączono do stacji

W maju  przyłączono do stacji dwie linie 400 kV - pierwsza biegnie z Kozienic, druga od strony Stanisławowa. Wykonawca kończy już prace uruchomieniowe oraz wykonuje mikroniwelację terenu stacji.

Zakończono prace montażowe

Wykonawca zakończył już wszelkie prace montażówe realizowane w ramach rozbudowy stacji Siedlce Ujrzanów. Aktualnie trwają wyłącznie działania związane z niwelacją terenu.

W maju planowane jest przyłączenie do stacji dwóch linii 400 kV - pierwsza biegnie z Kozienic, druga od strony Stanisławowa.

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli interesuje Państwa nasza inwestycja i chcieliby Państwo uzyskać szczegółowe informacje na temat realizowanego przez nas zadania, gorąco zachęcamy do skontaktowania się z nami poprzez formularz kontaktowy.


Dziennikarzy prosimy o kontakt z przedstawicielami biura prasowego inwestycji.

Prace na stacji postępują

Zgodnie z założonym harmonogramem, aktualnie trwają prace związane z budową wejść liniowych 400 kV na terenie stacji Siedlce Ujrznów. Jednocześnie Wykonawca realizuje działania związane z montażem aparatury pierwotnej wraz oszynowaniem. Równolegle prowadzone są prace na obwodach wtórnych, wykonywana jest też siatka udziemienia stacji, a także drenaże, tj. prace przy odwodnieniu terenowym stacji.

Postęp prac widać  na poniższych zdjęciach:

Montaż rur oraz oszynowania

Wykonywanie uziemień

Montaż obwodów wtórnych w szfach napędów

Wykonana aparatura

Budowa wejść liniowych

Jeszcze w grudniu rozpoczęły się prace budowlane związane z realizacją wejść liniowych 400 kV na teren stacji Siedlce Ujrzanów. W ramach projektu rozbudowy stacji Siedlce Ujrzanów wprowadzone będą dwie linie 400 kV: z kierunku Kozienice oraz z kierunku Stanisławów. W styczniu zakończyła się budowa słupa linii Stanisławów-Siedlce Ujrzanów . Przewiduje się, że realizacja wejść liniowych zakończona zostanie w kwietniu 2017 roku.